HOME . 회사소개 . 회사연혁   
 
2020 ~ 2019 2018 ~2017 2016 ~ 2015 2014 ~ 2013 2012 ~ 2011 2010 ~ 2009
2008 ~2007 2006 ~ 2005 2004 ~ 2003 2002 ~ 2001 2000 ~ 1999
 
 
 
2020. 01. INOBIZ(기술혁신형 중소기업) 등록
2020. 07. 공장매각
2020. 07. 벤처기업 등록 (기술보증기금)
2020. 08. 본사 이전(대전 유성구 테크노2로 200-9에서 테크노2로 199로 주소 이전)
2020. 08. 하기소닉 기술연구소 인정
 
 
 
2019. 05. 기업부설연구소 인정